Manipulare marfa

   1. Rolul si locul manipularii marfurilor in activitatea firmei.

Manipularea marfurilor este o functie logistica ce nu se bucura de autonomie, fiind intalnita si la nivelul celorlalte functii logistice. De exemplu, activitatile de transport presupun manipularea marfurilor sau materialelor. In lipsa unor astfel de operatiuni, incarcarea, descarcarea mijloacelor de transport si in cele din urma transportul nu ar fi posibil. Cu toate ca operatiile de manipulare se regasesc la nivelul mai multor functii logistice, depozitul constituie locul unde sunt realizate majoritatea operatiilor de manipulare.

   2. Alternative in manipularea marfurilor.

Alternativele strategice de manipulare a marfurilor aflate la dispozitia firmei privesc optiunea pentru sisteme:

 • mecanizate;
 • semiautomatizate;
 • automatizate;

   Obiective.
Prin activităţile pe care le desfasoara personalul nostru, urmărim realizrea obiectivelor ce presupune operatiunile de manipulare a marfurilor la pct de lucru al beneficiarului:

 • să încadreze mărfurile în categoria corespunzătoare;
 • să identifice condiţiile impuse pentru transportul diferitelor categorii de mărfuri;
 • să identifice operaţiile de manipulare a mărfii care intră în sarcina cărăuşului;
 • să selecteze echipamentele şi instalaţiile necesare pentru derularea unor operaţii de manipulare a mărfii;
 • să analizeze documentaţia tehnică a echipamentelor şi instalaţiilor pentru manipularea mărfii;
 • să pregătească activităţile de manipulare a mărfurilor;
 • să monitorizeze activităţile de manipulare a mărfurilor;
 • să analizeze indicatorii specifici activităţilor de manipulare a mărfurilor.

Pentru realizarea acestor obiective vom avea în vedere următoarele conţinuturi:

Caracteristicile de transport ale mărfurilor.

 • Clasificarea mărfurilor
 • Condiţii impuse pentru transportul diferitelor categorii de mărfuri
 • Mijloace şi amenajări necesare pentru transportul diferitelor categorii de mărfuri

Activităţi de manipulare a mărfurilor.

 • Operaţii de manipulare a mărfurilor: cântărire, transbordare, încărcare, stivuire, calare, nivelare, fixare, conservare, descărcare, depozitare
 • Echipamente şi instalaţii pentru manipularea mărfurilor (electrocare, motostivuitoare, macarale, benzi transportoare, instalaţii de climatizare şi frigorifice).
 • Organizarea activităţilor de manipulare a mărfurilor într-o situaţie dată.

Principale operaţii de manipulare a mărfurilor transportate sunt:

 • determinarea cantitativă (masă, volum, metraj, număr de bucăţi etc.);
 • încărcarea
 • transbordarea (trecerea mărfii de pe un mijloc de transport pe altul, prin ridicare, deplasare pe orizontală şi coborâre)
 • transvazarea (trecerea mărfurilor lichide sau pulverulente, prin turnare)
 • stivuirea
 • calarea
 • nivelarea
 • fixarea
 • conservarea
 • descărcarea
 • depozitarea

Încărcarea, descărcarea, transbordare şi transvazarea mărfurilor

Mijloacele utilizate la încărcarea – descărcarea, transbordarea sau transvazarea mărfurilor transportate se aleg în funcţie de următoarele criterii:

 • natura mărfurilor ce se transportă (produse solide sau lichide, acide sau baze, cu sau fără risc de vătămare
 • forma şi dimensiunile elementelor componente (în vrac, în bucăţi mari sau mici, grele sau voluminoase, în stare granulată sau pulverulentă etc.);
 • felul ambalajului (saci, colete, butelii, containere etc.);
 • modul de aşezare în depozit (în grămezi, în stive, paletizate sau nu etc.);
 • tipul mijlocului cu care urmează să se realizeze transportul;
 • cantitatea mărfurilor manipulate în unitatea de timp.

Manipularea poate fi realizată manual,  mecanizat sau automatizat.

Manipularea manuală se realizează în acele puncte de încărcare sau descărcare în care volumul mărfurilor de manipulat este mic, iar specificul acestor mărfuri permite operarea cu ajutorul braţelor (au volum şi masă mică, ambalaje nepericuloase şi fără risc de vătămare). La manipularea manuală a mărfurilor sunt necesare unelte şi alte mijloace ajutătoare: lopeţi, furci, răngi, chingi, frânghii, podeţe etc.

Manipularea manuală se poate executa şi în paralel cu manipularea mecanizată, în locurile de încărcare descărcare în care nu se poate introduce o mecanizare completă.

Pentru mecanizarea lucrărilor de încărcare, transbordare, transvazare şi descărcare se utilizează diferite mecanisme, utilaje şi instalaţii. Clasificarea acestora se poate face poate face după mai multe criterii.

În funcţie de mişcarea posibilă a sarcinii, mijloacele de manipulare pot fi:

 • cu mişcare de translaţie (de exemplu, macaralele-capră, autostivuitoarele, ascensoarele, transportoarele cu bandă etc.);
 • cu mişcări combinate de translaţie şi rotaţie (de exemplu, excavatoare, automacarale, autoîncărcătoare etc.)

În funcţie de direcţia deplasării, avem mijloace de manipulare:

 • pe verticală;
 • pe orizontală;
 • sub un anumit unghi;
 • combinată.

După regimul de lucru, avem utilaje de manipulare:

 • cu acţionare intermitentă, la care pentru încărcarea sau descărcarea încărcăturii sunt necesare un număr oarecare de porniri şi opriri, inclusiv deplasarea încărcăturii, în cadrul unui ciclu complet de lucru al utilajului respectiv (stivuitoare, escavatoare, automacarale etc.)
 • cu acţionare continuă, la care încărcătura se deplasează în mod continuu, de la punctul de încărcare la punctul de descărcare (transportoare cu bandă)

După operaţiile realizate, avem:

– grupa instalaţiilor de ridicat, formată din:

 • mecanisme de ridicat, care sunt mijloace de ridicat de complexitate redusă, cu acţiune periodică şi care în general au un singur mecanism, cel de ridicare (vinciuri şi cricuri cu cremalieră, cu şurub, hidraulice; palane manuale şi electropalane; platforme ridicătoare manuale etc.);
 • macarale, care sunt instalaţii de ridicat utilizate la manipularea sarcinii prin ridicarea neghidată pe verticală şi deplasarea pe orizontală;
 • ascensoare, care sunt maşini cu acţiune periodică, destinate pentru ridicarea sarcinilor pe ghidaje)

– grupa instalaţiilor de transport continuu, formată din:

transportoare, destinate deplasării sarcinilor pe o traiectorie determinată, prin acţionarea mecanică continuă a organului lor activ; pot fi:

 • cu organ flexibil (transportoare cu bandă; transportoare cu plăci; transportoare cu lanţ; transportoare cu raclete; transportoare cu cupe; transportoare suspendate; scări rulante)
 • fără organ flexibil (transportoare gravitaţionale; transportoare cu rulouri; transportoare elicoidale sau şnecuri; transportoare oscilante; tuburi rotitoare pentru transport)

transbordoare, care sunt mecanismelor deplasabile cu acţiune continuă, destinate lucrărilor de încărcare-descărcare a sarcinilor sub formă de mase granuloase (transportoare deplasabile; încărcători mecanici; încărcători auto)

dispozitive auxiliare, care sunt destinate să deservească funcţionarea diferitelor categorii de maşini de transportat: planuri înclinate, buncăre, închizători, alimentatori, descărcători de buncăre, cântare etc

– grupa instalaţiilor pentru transporturi terestre şi suspendate, formată din:

 • cărucioare fără şine, destinate deplasării sarcinilor pe căi fără şine (cărucioare manuale; electrocare; motostivuitoare; electrostivuitoare);
 • instalaţii de manevră şi deplasare prin rulare destinate pentru deplasarea în interiorul unităţii a vagoanelor şi vagonetelor de cale ferată (cabestane; trolii de manevră; platforme turnante; dispozitive de întoarcere);
 • căile suspendate, destinate pentru deplasarea pe căi suspendate (şine, cabluri) a unor cărucioare care poartă sarcina.

În cele ce urmează vom face o scurtă descriere a unor mijloace utilizate la încărcarea-descărcarea, transbordarea şi transvazarea mărfurilor: