Tratament bazine ape uzate

In scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului, evacuarea si descarcarea in receptorii naturali a apelor uzate orasenesti si industriale cu continut de substante poluante se face in conditiile respectarii prevederilor legislatiei si normativelor in vigoare.Normativele au drept scop stabilirea conditiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate,inainte de evacuarea acestora in receptorii naturali precum a valorilor limita admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.

Conform hotararii nr 352/2005 privind modificarea si completarea hg 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic apelor uzate, printr-un proces fizic/chimic care implica decantarea materiilor in suspensie sau prin alte procedee in care CBO al apelor uzate influente este redus cu cel putin 20%, iar materiile in suspensie cu cel putin 50%.Epurarea apelor uzate prin acest proces permite receptorilor sa intruneasca obiectivele relevante in calitate prevazute in normele tehnice si in avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor in vigoare.

Apele uzate nu pot fi evacuate in receptorii naturali fara sa fie supuse unei epurari corespunzatoare si anume:
A: epurarea tertiara – pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cu peste 10.000L.E.
B: epurare biologica – pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cuprinse intre 2000-10.000L.E.

Avand in vedere prevederile art 5 din hotarare prin care intregul teritoriu al Romaniei este desemnat ca zona sensibila in agromerarile umane, trebuie sa se asigure colectarea apelor uzate urbane si epurarea lor avansata la nivel de treapta tertiara pentru indepartarea azotului si fosforului inainte de evacuarea in receptorii naturali.

Unitatile industriale apartinand sectoarelor industriale agroalimentare si socio economice trebuie sa asigure colectarea si epurarea corespunzatoare a apelor uzate inainte de evacuarea in receptorii naturali pana la data de 1 Ianuarie 2007.

Detinatorii de locuinte individuale sau colective or de incinte in care se desfasoara activitati socio economice ale caror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligatia sa execute tratamente pentru aducerea in indicatorii de calitate conform legislatiei in vigoare.
Restrictii privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor sau direct in statiile de epurare.

Apele uzate care se evacueaza in retelele de canalizare ale localitatilor sau direct in statiile de epurare nu trebuie sa contina:
1. materii in suspensie, in cantitati si dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor care pot provoca depuneri sau care pot stanjeni curgerea normala
2. substante cu o agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare, echipamentele si conductele din statiile de epurare a apelor uzate
3. susbstante de orice natura care plutitoare sau dizolvate in stare coloidala sau de suspensie pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate
4. susbstante toxice sau nocive care singure sau in amestec cu apa din canalizare pot pune in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare
5. substante care singure sau in amestec cu apa din canalizare pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului
6. substante organice greu biodegradabile

Societatea noastra dispune de solutii in concordanta cu legislatia in vigoare.